Промоција на Публикација “Државниот суверенитет и глобализацијата” од м-р Александар Љ. Спасов

Вторник, 05 Април 2011 22:43 FES
Печати

Во просториите на Правниот факултет “Jустилијан први“ во Скопје, Фондацијата Фридрих Еберт ја промовираше публикацијата “Државниот суверенитет и глобализацијата” од м-р Александар Љ. Спасов. Покрај авторот, свое видување и рецензија за публикацијата дадоа проф. Д-р Димитар Бајалџиев и проф. Д-р Рената Тренеска-Дескоска.

Линк до публикацијата

.