Публикација “Иднината на социјалдемократијата”, Октомври 2011

Понеделник, 03 Октомври 2011 12:27 FES
Печати

Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје го објави на македонски јазик специјалното англиско издание од списаниетоМЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И ОПШТЕСТВО (Internationale Politik und Gesellshaft) објавено на крај на 2010 година од страна на Фондацијата Фридрх Еберт, канцеларија Берлин.

Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје го објави на македонски јазик специјалното англиско издание од списаниетоМЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И ОПШТЕСТВО (Internationale Politik und Gesellshaft) објавено на крај на 2010 година од страна на Фондацијата Фридрх Еберт, канцеларија Берлин.

И покрај разновидните пристапите во објаснувањата, и препоракитена авторите кои го дадоа својот придонес за ова издание, сепак сите се согласуваат за една работа: без да ги минимизираат неуспесите и тековните проблеми на прогресивните и социјалдемократските партии, тие тврдат дека социјалдемократијата има порозова иднина. Уште повеќе, тие укажуваат на акутната потреба на општеството во целина да ги зајакне социјалдемократските идеали и идеи во однос на социјалната правда, солидарноста и одржливите економии.

Симни ја публикацијата на MK тука

ENG version

Последно освежено на Вторник, 28 Февруари 2012 13:54