ЕПИ Документ за јавна политика

Петок, 15 Март 2013 00:00 FES
Печати

Документ за јавна политика “Користење на ИПА фондовите во Република Македонијја - Како до зголемена ефикасност и ефективност” од м-р Билјана Стојаноска и Д-р Малинка Ристевска Јорданова.

Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која ѝ е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија.

Содржаните наоди и препораки се базираат на досегашните согледувања на ЕПИ од спроведувањето на Програмата “Следење на ИПА“, а особено преку збирката на студии спроведена во рaмките на проектот „Користење на фондовите на ЕУ“ имплементиран во соработка со Фондацијата Фридрих Еберт – Скопје. Дополнително, земена е во предвид и јавната расправа во Националниот совет за евроинтеграции, одржана на 5-ти ноември 2012 година.

Прочитај ја целосната анализи на македонски јазик тука.

Последно освежено на Понеделник, 01 Април 2013 09:45