Серија на работилници: Јакнење на капацитетите на албанската и македонската младина

Четврток, 14 Јуни 2012 15:33 FES
Печати

IMG_1688

Фондацијата Фридрих Еберт во соработка со Локалната агенција за развој – Струга и “Une, gruaja - Pogradec" организираат серија на работилници со млади луѓе од Македонија и Албанија. IMG_1688Фондацијата Фридрих Еберт во соработка со Локалната агенција за развој – Струга и “Une, gruaja - Pogradec" организираат серија на работилници со млади луѓе од Македонија и Албанија.

Ученици од средното училиште "Д-р Ибраим Темо" од Струга, како и од средните училишта  "Muharrem Collaku", "Gjergj Pekmezi" и "14 Engjejt" од Поградец учествуваат на работилниците во Струга и Поградец со фокус на подигање на самосвеста, критичко размислување и способност за решавање на проблеми.

IMG_1678

Со помош на искусни инструктори, младите лесно доаѓаат до одговори на прашањата: Кој сум јас и што можам да направам? Кои се моите лични, фамилијарни и социјални вредности? Како комуницирам со другите луѓе? Што прави средината за мене? Кои се моите цели? Како да донесам правилна одлука? Кои се стереотипите и родовите улоги? Како да се справам со предрасуди? Како се решаваат конфликтни ситуации? Учениците можат да ги употребат своите знаења за да влијаат позитивно и да промовираат една едукативна средина, која се темели на почит.

DSCN8249

Преку овие младински интеркултурни средби, младите луѓе ги споделуваат и учат за културите на своите соседи. Преку овие средби добиваме јасна слика за тоа како младите го користат своето слободно време, етничката поделба помеѓу младите, како и начини за како да се надмине истата.