Групни истражувачки трудови од седмата политичка академија за социјална демократија

Печати

 

Во рамките на седмата политичка академија за социјална демократија учесниците изготвија и презентираа групни истражувачки трудови, преку кои дополнително го збогатија опсегот на обработени и анализирани теми и содржини. 

Во приодолжение можете и Вие да ги погледните трудовите:

1. ГОВОРОТ НА ОМРАЗА ЗА ВРЕМЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА ВО 2014 ГОДИНА тука

2. МОЖНОСТИ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПЛАТФОРМА НА ПОГРЕСИВНИТЕ ПОЛИТИЧКИ И ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (СИЛИ) тука

3. ГЛАВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ВО СФЕРАТА НА ЕКОНОМИЈАТА ВО ПРОГРАМИТЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2014 ГОД. тука