istanbul escort pendik escort kartal escort Escort porno
 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG - Office in Skopje

  • Зголеми го фонтот
  • Зададена големина на фонт
  • Намали го фонтот
Home

Семинари за развој на капацитетите на советниците од локалните самоуправи “Децентрализацијата на власта и политики на локално ниво – побрз и одржлив економски развој”

Е-пошта Печати PDF

Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје во соработка со Прогрес Институтот за социјална демократија и Олоф Палме меѓународниот центар од Шведска во текот на месец октомври спроведе три семинари за развој на капацитетите на советниците од локалните самоуправи од цела Македонија. Обуките имаа регионален пристап и беа на тема “Децентрализацијата на власта и политики на локално ниво – побрз и одржлив економски развој”.

За време на семинарите се дискутираа и анализираа проблемите, потребите и приоритетите во областите на: локални финансии и буџет, комуналните услуги, урбанизам / локален и регионален развој и образованието. Имајќи на ум дека советниците се оние кои директно можат да влијаат во успешното спроведување на децентрализацијата на власта, учествуваат во процесот на имплементирање на бројните надлежности на општините и се предводници во решавањето на актуелните прашањата од значење за општините и во иднината на граѓаните, контролори на локаните власти да развиjат транспарентно и отчетно владеење, семинарите претставуваа и платформа на која се разменуваа искуства за политики за приближување и вклучување на граѓаните во активно мониторирање и учество во работата на општините се со цел да го поддржи и зголеми граѓанското учество во транспаренто и одговорно работење на единиците на локална самоуправа. 

 

ФРИДРИХ ЕБЕРТ ФОНДАЦИЈА 
Канцеларија Скопје

Нова адреса:
Ул. Борка Талевски 42/6

MK-1000 Скопје
П.Факс 423

+ 389 2 3093 181      
+ 389 2 3093 182      
contact@fes.org.mk


Меѓународна парламентарна стипендија на Германски Бундестаг

Bildergalerie Reichstag