ФЕС перспективи “Младите во ЈИЕ – изгубени во транзицијата” од Дане Талески и Берт Хопе

Вторник, 14 Јули 2015 11:34 FES
Печати

Симнете ја целата анализа тука 

И

Можете да ја погледнете ФЕС Публикацијата “Изгубени во демократската транзиција? Политички предизвици и перспективи на младите луѓе во ЈИЕ”во која се опфатени резултати од осум младински истражувања кои беа спроведени од фондацијата Фридрих Еберт во земји од ЈИЕ од 2011-2015 год. Тука