Документи за политики: “Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија” и “Потребна ли е промена на монтерната стратегија?”

Петок, 09 Септември 2016 16:36 FES
Печати

Во рамки на работата на експертската група за економски и социјални политики во организација на какцеларијата Фридрих Еберт планирано е да се понудат решенија кои ќе дадат одговор на одредени економски и социјални проблеми во Македонија.

 

Во рамки на работата на експертската група за економски и социјални политики во организација на какцеларијата Фридрих Еберт планирано е да се понудат решенија кои ќе дадат одговор на одредени економски и социјални проблеми во Македонија.

Првите два документи за политики со наслов Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија и Потребна ли е промена на монтерната стратегија? кои третираат проблеми од областа на економијата, ги објавуваме со цел да отвориме дискусија за понудените решенија и политики.

Овие два, први документи од низата која следува, ќе бидат презентирани и дискутирани на јавниот настан на 21 септември 2016, на кој се поканети сите оние кои ќе сакаат да дадат своја забелешка, коментар или дополнување на текстот.

» Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија (.pdf)

» Потребна ли е промена на монтерната стратегија? (.pdf)