Промоција на документите за политики во рамки на Првиот форум за родова еднаквост

Вторник, 25 Октомври 2016 17:24 FES
Печати

Фондацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје во соработка со Прогрес Институт за социјална демократија во 2015 година го иницираше проектот наречен Прв форум за родова еднаквост, чија цел беше да обезбеди инклузивна платформа за развој и промоција на јавни политики во сферата на родовата еднаквост во духот на вредностите на социјалната демократија.

 

Преку континуирана работа во текот на годината, експертска поддршка, споделување на практични искуства и континуиран дијалог со сите релевантни чинители од академската и професионалната заедница, учесничките и учесниците на Форумот добија можност за подлабоко проникнување во родовите аспекти и креирање на предлози и документи за политики на теми на кои тие самите ги издвоија како приоритет во сферата на родовите проблематики во Република Македонија.  

Како резултат на деталната истражувачка работа на трите групи во рамки на Првиот форум за родова еднкавост произлегоа документите за политики на тема

1/ Самохраните мајки – жртви на мултиплицирано насилство

2/ “Граѓанско образование” за родова рамноправност – промена на наставната програма за осмо одделение

3/ Здравствена заштита во затворите во Република Македонија, со посебен акцент на здравјето на жените

Трите документи ќе бидат презентирани и дискутирани на јавниот настан на 27 октомври 2016 (четврток) во 10.30 часот на Скопски саем, Дипломатик сала.