Akademisë Politike të Demokracisë Sociale

Shtyp

Në kuadër të Akademisë Politike të Demokracisë Sociale të shtatë pjesëmarrësit përgatitën dhe paraqitën punime hulumtimi të pëgaditura në grup, që pasuruan më tej gamën e temave dhe përmbajtjeve të përpunuara dhe të analizuara. 

Në vayzhdim mund t[i shihni këto punime: 

1. FJALORI I URREJTJES GJATË FUSHATËS ZGJEDHORE 2014 këtu

2. MUNDËSITË PËR PLATFORMË TË PËRBASHKËT E TË ORGANIYATAVE POLITIKE DHE SHOQËRORE (FORCAVE) këtu

3. PRIORITETET KRYESORE NË PROGRAMET EKONOMIKE TË PARTIVE POLITIKE NË ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PARLAMENTARE 2014. këtu