istanbul escort pendik escort kartal escort Escort porno
 

FRIEDRICH EBERT STIFTUNG - Office in Skopje

  • Rrit madhësinë e fondit
  • Madhësia normale e fontit
  • Ul madhësinë e fontit
Home PRAKSË

PRAKSË

Email Shtyp pdf

Mënyra e paraqitjes

Praksa është destinuar studentëve maqedonasë dhe gjermanë/të diplomuarë në fushën e shkencave politike, të shkencave juridike, të ekonomisë, sociologjisë, edhe të gjithëve tjerë të cilët janë të interesuar për fushën e vlerave sociale-demokratike.

Veç kësaj, kandidatët duhet të kenë dituri të mëdha nga gjuha maqedonase dhe gjuha angleze. Dituritë nga gjuha gjermane ose gjuha shqipe konsiderohen si përparësi.


Kohëzgjatja e praksës

Praksa mundet të zhvillohet në rrjedhë kohe prej 6 deri 12 javësh. Nëse ka nevojë, në raste të caktuara, kohëzgjatja caktohet sipas marrëveshjes.


Detyrat pune

Detyrat pune nuk janë të caktuara në mënyrë të rreptë, por në pajtim me punët rrjedhëse të zyrës.

Megjithatë, detyrat caktohen në fushat si në vijim:

- Asistim gjatë seminarëve dhe konferencave

- Raporte tregimtare

- Hulumtime në internet dhe hartimi i lajmeve për web faqen

- Detyrat e administracionit të zyrës


Vërejtje

Në periudhën prej korrikut deri në gusht nuk kemi mundësi të ofrojmë praksë.

 
FRIEDRICH
EBERT STIFTUNG
Office Skopje

New address:
st. "Borka Talevski" 42/6
1000 Skopje, MK

Tel: +389 2 3093181/182
Fax: + 389 2 3093180
contact@fes.org.mk


Меѓународна парламентарна стипендија на Германски Бундестаг

Bildergalerie Reichstag